Aktuality

« Späť

kurz Billingsovej ovulačnej metódy

kurz Billingsovej ovulačnej metódy
Pozývame vás na Kurz Billingsovej ovulačnej metódy.
Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi.
Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, laici, kňazi a zasvätené osoby, ktoré slúžia alebo chcú slúžiť vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti.
 
Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: 
Miesta a čas stretnutia:
Tvrdošín: 1. 6. 2019, 28. 9. 2019, 23. 11. 2019 - od 14.00 -18.00 hod.
Ružomberok: 8. 6. 2019, 7. 9. 2019, 9. 11. 2019 - od 14.00 -18.00 hod.
 

Príspevok na kurz je dobrovoľný

Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk
 

Vybraný webový obsah už neexistuje.