Aktuality

« Späť

Slávenie Veľkonočného trojdnia

Slávenie Veľkonočného trojdnia

Drahí veriaci,

Biskupský úrad pripravil niekoľko užitočných materiálov, ktoré vám môžu pomôcť lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia v tejto mimoriadnej situácii:

1. Liturgia domácej cirkvi pre naše rodiny.Texty pripravil prof. F. Trstenský, a následne boli odkonzultované s odborníkmi na liturgiu pri TF KU. Táto liturgia je zvlášť odporúčaná diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom.

2. Kniha “Vznešenejšia cesta” od prof. F. Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom. Môžete ju ponúknuť na stiahnutie vašim veriacim cez webstránky farností alebo prostredníctvom sociálnych sietí.

3. Krížová cesta (za) chorých od autora Mgr. Mariána Sivoňa.

4. Podmienky pre vzbudenie si dokonalej ľútosti.

Vybraný webový obsah už neexistuje.