Aktuality

Misijná púť detí do Levoče

Pozývame duchovných otcov spolu s deťmi z ich farností na Misijnú púť detí do Levoče dňa 11.5.2019 Bližšie informácie na plagáte v prílohe .
Read More About Misijná púť detí do Levoče »

Víkend pre manželské páry

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizuje v termíne od 22. - 24. 3. 2019 v Centre Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (pri Svätyni Božieho milosrdenstva) program pre manželské páry " Manželský návrat /Retorno/ ". Program je zameraný na rozvíjanie manželskej lásky s hlbším zameraním sa na Sv. Písmo a jeho odkaz manželským párom. HKR ponúka tento program všetkým, ktorí by mali...
Read More About Víkend pre manželské páry »

15. rozhlasová púť Rádia LUMEN

Rádio Lumen aj tento rok organizuje púť na toto miesto milostí - Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove . Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bude generálny riaditeľ rádia otec Juraj Spuchľák. Hudobným hosťom bude Monika Kandráčová.  Mottom je: Priateľstvo s Kristom a hlboký vzťah k Cirkvi – cesta k slobode bez hriechu. Púť sa uskutoční v sobotu 4.5.2019 Program...
Read More About 15. rozhlasová púť Rádia LUMEN »

ambulancia Terezka, n.o.

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi....
Read More About ambulancia Terezka, n.o. »

Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej

Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 o 1000 hod. v Košiciach na štadióne TJ Lokomotíva, Čermeľská cesta 1. Pre všetkých, ktorí majú záujem sa zúčastniť tejto slávnosti, sú pripravené organizačné pokyny a mapka okolia i samotného štadióna Lokomotívy v Košiciach, kvôli lepšej orientácií po príchode na miesto. Vstup je voľný a nie je potrebný...
Read More About Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej »
Showing 1 - 5 of 23 results.
Items per Page 5
of 5