Aktuality

« Späť

Dišpenz

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu biskupi dávajú dišpenz od účasť na svätej omši v nedeľu.

Milí moji farníci!

Chcem Vás poprosiť o trpezlivosť a opätovné oduševnenie k zachovávaniu hygienických opatrení, tak ako ste to ukázali na jar tohto roku.

Zo sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska sme dostali toto vyhlásenie: 

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Povzbudzujeme kňazov, aby - ak sa dá - ponúkli veriacim aj ďalšie/pridané sväté omše v rámci personálnych možností v jednotlivých farnostiach (predovšetkým v nedeľu napr. poobede).

Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.

Podľa miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom.

Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú podrobnejšie opísané na tomto mieste: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063.

Vybraný webový obsah už neexistuje.