Farské oznamy 28.2. - 7.3.2021

Pondelok

Hozelec

+ František Rákoci

Utorok

Gánovce

+ Stanislav a rodičia Hossoví

Streda

Švábovce

+ kňaz Jozef

Štvrtok

Hozelec

na úmysel

Piatok

Gánovce

+ Vilma Hudzíková

Sobota

Hozelec

+ P. Ščuka

Nedeľa

Hozelec 10:00

Za veriacich

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbierka na charitu online formou trvá do konca marca.  
Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592, Variabilný symbol: 412071944.

Ak chcete prispieť na potreby našej farnosti, môžete tak urobiť cez internetbanking.
Číslo účtu: SK30 3100 0000 0043 1001 1600. Do správy pre príjemcu môžete napísať: dar pre farnosť, alebo niečo podobné.

Milodary: z krstu Jakuba venovali rodičia a príbuzní €100,-, Bohu známy venoval €150,-, Bohu známa €50,-

V prípade potreby svätej spovede, alebo zaopatrenia chorých volajte na telefónne číslo: 0905 268 093.

Oznamy z nedele 28.2.2021