Farské oznamy

Ohlášky Hozelec: Patrik Príhoda a Nikola Jana Bušovská, ohlasujeme ich tretí krát.
Matúš Ružovič a Ing. Martina Valasová, ohlasujeme ich druhý krát

Tento týždeň sú jesenné kántrové dni v stredu piatok a sobotu, záväzný je jeden z nich a obsahom je poďakovanie za úrodu. 

Vo štvrtok 17.9. po svätej omši, prosím o stretnutie Farskej hospodárske rady. 

V tomto školskom roku 2020-2021 sa uskutoční tretí ročník Diecéznej školy viery. Jeho témou je viera. Prvé stretnutie by malo byť už vo štvrtok, 17. septembra 2020.

24. nedeľa v období cez rok

23. nedeľa v období cez rok