Aktuality

« Späť

Okresné riaditeľstvo policajného zboru

Okresné riaditeľstvo policajného zboru

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami pod vymyslenými legendami a domácim násilím v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19

Z dôvodu neustáleho zaznamenávania podvodov a inej trestnej činnosti páchanej na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend (tzv. špecifická trestná činnosť na senioroch), ako aj možného zneužívania pandémie ochorenia COVID-19 na páchaní tejto trestnej činnosti, sa obraciame na Vás so žiadosťou o sprostredkovanie upozornenia pre verejnosť, najmä seniorom, na spôsoby páchania tejto trestnej činnosti.  

 

Páchatelia s úmyslom vylákať od seniorov celoživotné úspory kontaktujú seniorov telefonicky v neskorých nočných alebo ranných hodinách a predstavujú sa nielen ako príbuzní a známi, ale aj ako lekári. Následne im oznámia, že ich príbuzný zavinil dopravnú nehodu, je hospitalizovaný v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode poranil jazyk a potrebuje peniaze na úhradu škody, ošetrenie a aby prípad neoznámili polícii.  Zároveň sa v poslednom období vyskytli ďalšie prípady, kde telefonicky kontaktovali seniorov s tým, že je v ich okolí veľa infikovaných ľudí koronavírusom, preto ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za ktorú je potrebné zaplatiť 7 500 eur a v prípade, že nebudú súhlasiť, pôjdu na povinnú 2 týždňovú karanténu do Bratislavy. Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze na vakcínu vo výške 7 500 eur.

 

S cieľom zvýšenia informovanosti verejnosti, najmä seniorov, sa obraciame na Vás so žiadosťou o zabezpečenie pravidelného poskytovania vyššie uvedených informácii verejnosti, najmä seniorom, Vám dostupnými formami, napr. prostredníctvom online prenosov svätých omší, farských oznamov, farského časopisu alebo novín vo Vašich farnostiach.  

 

 

Uvedené Vám zasielam k Vašej ďalšej potrebe.

 

                                                                                              

     plk. Ing. Ján Dubňanský

                                                                                                                                     riaditeľ

Vybraný webový obsah už neexistuje.