Aktuality

« Späť

Verejné bohoslužby od 19.4.2021

Od pondelka 19.4.2021 sa budú môcť opäť sláviť bohoslužby s účasťou veriacich, avšak s určitými pravidlami:

1. Pre vstup na bohoslužby, ako aj na obrady krstu, sobáša a pohrebu sa veriaci nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. 

2. Počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu "jedna osoba na 15 m2" z plochy priestoru kostola. Pre naše kostoly platia tieto čísla: Hozelec 15, Gánovce 8, Švábovce 15 ľudí. (Toto pravidlo platí nielen pre bohoslužby, ale aj pre sväté omše spojené s vysluhovaním obradu krstu, sobáša a pohrebné sväté omše, resp. iba obrady krstu, sobáša a pohrebu, ako aj pre tzv. "individuálnu duchovnú starostlivosť".) Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 osôb. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 

3. Ostatné pravidlá poznáme už z predchádzajúcich usmernení, ktoré stále platia: 

a) vstup a pobyt v kostole umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami, 
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, 
d) dodržiavať respiračnú etiketu, 
e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, 
f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov, 
g) striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku; v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky, 
i) zakazuje sa podávanie rúk, 
j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou. 

Ďalej
Vybraný webový obsah už neexistuje.