Farské oznamy 10.5. - 16.5.2021 

Utorok

Gánovce 18.00

+ Jozef a Anna Kromka

Streda

Švábovce 18.00

+ František a Eva Liptákoví

Štvrtok

 

Gánovce 8.00

Hozelec 18.00

Za veriacich

+ Gašpar, Viktória a Jozef Chovanec

Piatok

 

Švábovce 17.00

Gánovce 18.00

Na úmysel ordinára

+ Jakub a Katarína Bartkovskí

Sobota

Hozelec 18.00

+ Štefan Pavligovský

Nedeľa

 

 

Gánovce 8.15

Švábovce 9.30

Hozelec 11.00

Za veriacich

Na úmysel

+ Judita a František Zálešoví

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

V stredu, po svätej omši, bude stretnutie HR a PR vo Švábovciach.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí o stretnutie vo Švábovciach v stredu 12.5. o 17.00 hod., v Hozelci vo štvrtok 13.5. o 17.00 a v Gánovciach 14.5. o 18.30hod. Dátum a miesto krstu.

Ak chcete prispieť na potreby našej farnosti, môžete tak urobiť cez internetbanking. 
Číslo účtu: SK30 3100 0000 0043 1001 1600. Do správy pre príjemcu môžete napísať: dar pre farnosť, alebo niečo podobné.

Upratovanie kostola v Hozelci. Stiahnúť tu: /documents/77345/0/UPRATOVACI_ZOZNAM_Hozelec_2021-2022.pdf/6ca68dbd-7fde-4c98-be41-93f080401641