« Назад

Odpustová svätá omša v Gánovciach 2017

V nedeľu 1.10.2017 sa v Kostole sv. Michala Archanjela v Gánovciach konala odpustová svätá omša. Omšu celebroval Vdp. Mário Brezňan, ktorý pôsobí ako kaplán v Poprade. O slávnostný priebeh sa pričinil aj miestny spekovol a zástupcovia dobrovoľných hasičských zborov z Hozelca a Gánoviec.