Blogy (Život farnosti)

« Späť

Vysvätenie obecných a hasičských symbolov v Gánovciach

Vysvätenie obecných a hasičských symbolov v Gánovciach

Obec Gánovce a Dobrovoľný hasičský zbor obce uskutočnili dňa 16.7.2017 slávnosť vysvätenia symbolov obce a symbolov Dobrovoľného hasičského zboru. Slávnostná udalosť sa uskutočnila pri príležitosti 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci Gánovce a 40.výročia postavenia Hasičskej zbrojnice.

 Slávnosť sa začala sprievodom od obecného úradu do Rímskokatolíckeho kostola Sv.Michala Archanjela. Nasledovala slávnostná svätá omša,ktorú o 8.15 hod. celebroval pán farár Mgr.Dušan Majerčák. Trojicu symbolov našej obce, ktoré boli v roku 1999 prijaté a navrhnuté na  zápis do Heraldického registra SR , tvoria  obecná vlajka, erb a pečať.

Po slávnostnej omši bola pri hasičskej zbrojnici vyvesená hasičská zástava a umiestnená socha Sv.Floriána na priečelí HZ.